Activities

1532872498

Bangkok Brand Exhibition 2018 ; meet us our Siam Cheethawan products at Queen Sirikit National Convention Center booth no. P87 during on 7-11 March, 2018


Easy to make your skin without chemical by our product skincare and expert to shiny your skin with your lovers.


การจัดนิทรรศการในกรุงเทพฯในปีพ. ศ. 2561 พบกับผลิตภัณฑ์สยามกลการของเราที่บูธของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ P87 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ. 2561

ให้ผิวของคุณปราศจากสารเคมีโดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อผิวของคุณให้เงางามกับคนรักของคุณ

1532872533
1532872517
1504624931

บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการและรัฐวิสาหกิจชุมชนในพื้นทีกรุงเทพมหานครทุกท่านที่เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ในงานแสดงผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ปี พ.ศ.2560 วันที่
4 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (นิด้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ทั้งนี้ บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ได้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ระดับพรีเมี่ยมแบรนด์ 1 ผลิตภัณฑ์ให้กับสบู่สมุนไพรธรรมชาติสครับมะหาด และระดับโกลด์ 2 ผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ Nature Oil Intensive Milky Bath Massage Oil กับ Nature Balm Intensive Massage Oil Candle ภายใต้แบรนด์ ฌีฑะวัน - CHEETAWAN

1504624922
1504624915
1503306948

บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์และทีมงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2560 โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั่วประเทศ นั้น


บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาและเอื้อเฟื้อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ตลอดทั้งการเยี่ยมชมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มา ณ ที่นี้

1503306939

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 -

ออกแบบโดย FB : Siam Cheethawan