SIAM CHEETHAWAN : สยามฌีฑะวัน

SIAM CHEETHAWAN : สยามฌีฑะวัน

เมนู

นโยบายด้านการสั่งซื้อ / Order Policy

การสั่งซื้อสินค้า

บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าทุกชิ้นมี เลขที่จดแจ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าเวปไซด์เป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิต ได้ให้รายละเอียด รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเวปไซด์ใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์ แสดงผลของลูกค้า ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1.สั่งซื้อทาง E-mail
การสั่งซื้อทาง E-mail หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ มาที่ E-mail: siamcheethawan@gmail.com 
พร้อมข้อมูลรายการหรือรหัสสินค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาผ่านทาง E-mail หรือติดต่อและขอข้อมูล เพิ่มเติมจากท่านภายใน 24 ชั่วโมง หากได้ตกลงซื้อขายกันแล้วท่านสามารถแจ้งการสั่งซื้อผ่านทาง e-mailได้
2.สั่งซื้อทางโทรสาร
ลูกค้าสามารถส่งโทรสารใบสั่งซื้อ มายังหมายเลข +662-136-6232 เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อหรือสรุปเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
3.สั่งซื้อทางโทรศัพท์
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้ามายังหมายเลข +662-136-6231, +66 81 875 3217, +66 93 551 6895

4.การสั่งซื้อในช่องทาง Inbox/Contact ในเวปไซด์

ลูกค้าสามารถคลิ๊กได้ภายในเวปไซด์


ขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ / Products Ordering

ภายใต้แบรนด์ ฌีฑะวัน


1. เลือกรายการสินค้าและบริการที่ท่านต้องการ

2. แจ้งรายการและหรือผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สนใจ ไปยังกล่องข้อความทาง Inbox และหรือช่องทางการติดต่ออื่น เช่น  

  • Tel. 02 136 6231 / Fax 02 136 6232
  • E-mail : siamcheethawan@gmail.com  
  • SMS หรือ Mobile no. 093 551 6895, 081 875 3217
  • Line Id. : siamcheetawan
3. ทางเราจะยืนยันและสรุปรายการสินค้าพร้อมยอดค่าใช้จ่ายจัดส่งเพื่อให้ท่านทำการชำระเงิน โดยท่านทำการชำระเงินไปที่หน้า Payment Policy หรือลิงค์ที่   http://www.siamcheethawan.com/payment.html

4. เมื่อท่านชำระเงินเสร็จสิ้น ท่านสามารถส่งสลิปยืนยังอีกครั้งตามรายการที่ 2
5. ทางเราจะยืนยันการจัดส่งและแนบเอกสาร/สลิป การจัดส่งกับท่านเพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่ง
  

การแจ้งข้อมูลของลูกค้า กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อลูกค้า                   .................................

เลขที่ใบสั่งชื่อ (ถ้ามี)     ................................

ยอดเงินที่โอน             .................................

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า  .................................


โดยทำการแจ้งกลับมาที่บริษัท ในช่องทางติดต่อที่แจ้งข้างต้น

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
บริษัทเราเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรธรรมชาติภายใต้แบรนด์ ฌีฑะวัน ซึ่ง

  • กรณีสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ ฌีฑะวัน ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ในกรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินกับทางบริษัท ก่อนดำเนินการจัดส่ง เว้นแต่กรณีที่ท่านเปิดใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และมัดจำสินค้าก่อนการจัดส่ง ซึ่งถือว่าท่านยินยอมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ฌีฑะวัน ดังนั้นลูกค้าจึงไม่สามารถยกเลิกได้
  • กรณีรับจ้างผลิต จัดซื้อ จัดหา ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดและมีการส่งยืนยันตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ลูกค้ารับรองความถูกต้องของตัวอย่างผลิตภัณฑ์สั่งผลิต ดังนั้นการยกเลิกการสั่งซื้ออาจจะมีขึ้นในกรณีที่ข้อมูลสินค้าไม่ตรงตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนดำเนินการทำการจัดทำตัวอย่างหรือผลิตได้ แม้ว่าลูกค้าได้เปิดใบสั่งซื้อมาแล้วและได้เปลี่ยนใจก่อนการผลิต โดยที่ยังไม่โอนเงินค่ามัดจำใดๆ


การแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ
โปรดติดต่อมายังบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ +662-136-6231 หรือทาง E-mail: siamcheethawan@gmail.com
หากลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการจัดส่งสินค้า
ช่องทางการจัดส่งสินค้าและและเงื่อนไขการจัดส่ง
-บริษัทจะบริการส่งสินค้าฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีการสั่งซื้อขั้นต่ำที่ 8,000 บาทต่อครั้ง
-บริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าระบบขนส่งที่ใช้บริการ หรือ จะใช้บริการขนส่งที่บริษัทใช้อยู่
-ส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน) ทางบริษัทจะส่งแบบ EMS ซึ่งถ้าในกรุงเทพฯ
จะถึงในวันถัดไป ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงภายใน 2-3 วันทำการท่านสามารถตรวจสอบและติดตามการจัดส่งได้ที่ลิ้งค์


http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/ 


โดยติดต่อสอบถามหมายเลขการจัดส่งมาที่เบอร์โทร: +662-136-6231

เงื่อนไขความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
-เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กับสินค้าเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย
-เมื่อสินค้าถูกส่ง โดยบริษัทขนส่งเอกชน

บริษัทขนส่งดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าแต่ไม่เกิน 3 วันทำการและทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากเมื่อท่านได้รับสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าแล้ว หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
-กรุณาติดต่อกับมายังทางบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
-ทำการจัดส่งสินค้าคืนโดยช่องทางที่บริษัทฯของเราได้ส่งไปให้ เช่น ทาง EMS,บริษัทขนส่งเอกชน,หรือขนส่งทางบริษัทฯเราเอง
-สินค้าที่ถูกส่งกลับต้องอยู่ในสภาพเดิมและจำนวนเท่ากับจำนวนที่ท่านได้สั่งซื้อ

 

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
กรุณาติดต่อกับทางบริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัที่ท่านได้เคยติดต่อไว้แล้ว โทรศัทพ์ +662-136-6231

 

เงื่อนไขการคืนเงิน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเนื่องจากไม่มีนโยบายการคืนเงินแก่ลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 
นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางบริษัท  บริษัทมีการรับประกันสินค้าในกรณีสินค้าที่ส่งมอบ โดย

1. กรณีเป็นสินค้าทางด้านผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรธรรมชาติ โดยเกิดความเสียหายจาก กระบวนการจัดส่ง  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า โดยอ้างอิงตามนโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

2.กรณีสินค้าเป็นอุปกรณ์ทางด้านสปา สินค้าที่ซื้อจะรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้
ติดต่อมายัง บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทที่ท่านได้ติดต่อไว้ โทร +662-136-6231เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติบริษัทจะดำเนินการดังนี้
-ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
-ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
-ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตไปแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า
โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง